Membrii fondatori
și

Gestionarea informaţiilor privilegiate, abuzul de piaţă şi Regulamentul privind indicii de referinţă (Benchmark Regulation)

OBIECTIV

Cursul are ca scop prezentarea Directivei privind abuzul de piață („MAD”) , Directiva 2014/57/UE şi Regulamentul privind abuzul de piață („MAR”), Regulamentul (UE) 596/2014, respectiv prevenirea conflictelor de interese, tranzacționarea pe conturile personale, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate şi fraudei pe piața instrumentelor financiare.

Ca metodologie, prezentarea va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor exemple din activitatea bancară.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului bancar care interacționează cu clienții (corporate, IMM, persoane fizice), precum şi celor cu responsabilități în domeniul conformității, auditului, controlului intern etc.

CONŢINUT

  1. Prezentarea Regulamentului (UE) 596/2014 privind abuzul de piață
  2. Prevenirea conflictelor de interese şi tranzacționarea pe conturile
  3. Informațiile privilegiate şi aplicarea barierelor informatice
   • Regimul informațiilor privilegiate în legătură cu piața reglementată –
   • Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate
   • Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate
   • Divulgarea ilegală a informațiilor privilegiate şi obligația de informare
  4. Prevenirea manipulării indicilor de referință – cerințele Regulamentului (UE) nr 596/2014 şi a Regulamentului (UE) nr. 2016/1011;
  5. Sistemele şi controalele contribuitorilor conform cerințelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2016/1011;
  6. Sancțiuni aplicabile conform Directivei 2014/57/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014
  7. Cazuistică (pentru fiecare din punctele de mai sus vor fi prezentate exemple practice)

LECTOR

Maria Pîrvu ocupă poziţia de Supervizor al Biroului Conformitate Piețe de Capital în cadrul BCR, începând cu anul 2019. In perioada octombrie 2017 – ianuarie 2019 a ocupat poziţia de Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room.

Între martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii.

Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 4 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

24 februarie 2023, orele 09:00 – 13:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Națională a României și Asociația Română a Băncilor), cu 4 credite CPD.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Gabriela Dumitrache, Specialist training, Unitatea Cursuri de Scurtă Durată

Telefon mobil: 0748.886.822; e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro