Membrii fondatori
și

Analiza financiară a unei companii – modul de bază

DATĂ SUSȚINERE CURS: 30 martie, 2023

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea conceptelor de baza din domeniul contabilității financiare, într-o manieră exponențială, pentru înțelegerea activității economico-financiare a unei companii, suport în alegerea strategiei de business asumată cu responsabilitate.

Motto

Învață pentru Viață, nu pentru „şcoală”!

Este un seminar experenţial în care partea teoretică prezentată prin numeroase exemple din viața profesională a trainerului este completată de aplicații practice şi lucru împreună, cu deschidere la dialog şi momente de reflectare.

OBIECTIVE

Vă veți dezvolta competențele de analiză financiară de bază, plecând de la decodificarea limbajului conturilor din contabilitatea financiară a unei companii. Veți transpune informațiile într-o radiografie economico-financiară, înțelegând şi evaluând principalii indicatori cheie ai acesteia.

Sunteți invitați la un seminar în care dialogul şi lucrul aplicat pe studiile de caz pregătite vor genera înțelegere logică şi răspunsuri la diverse întrebări, precum: „de ce?”, „cum?”, „ce” – toate cu scopul de a înțelege activitatea economică a companiei, prin combinarea laturii calitative cu cea cantitativă a elementelor patrimoniale.

Veți găsi răspunsuri la întrebări precum:

Cum descriem activitatea economico-financiară a companiei prin limbajul conturilor? De ce este importantă capitalizarea, cum lichiditatea este un barometru al calității activelor de care dispune întreprinderea, ce înseamnă patrimoniul companiei, ce înțelegem prin a fi solvabil, cum ne ajută toate acestea în a genera sustenabilitatea vieții companiei în mediul macroeconomic?,  însă şi altele ce sunt importante pentru tine!

GRUPUL ŢINTĂ: antreprenori, contabili, economişti,  persoane implicate în diferite activităţi economico-financiare (pot fi şi persoane ce nu deţin cunoştinţe vaste în domeniu) studenţi/masteranzi/doctoranzi, ce doresc să îşi dezvolte competenţe de analiză financiară de bază în mod aplicat.

CONŢINUT

 1. Viziunea economică asupra companiei – cum citim si interpretam logic situațiile financiar-contabile
 • Scurta introducere – ce este compania, care este principiul ce sta la baza unei vieți economice durabile a companiei
 • Bilanțul contabil – concept, rol si evaluare structura corelat cu obiectul de activitate

– Reflectarea elementelor patrimoniale, inclusiv prin limbajul claselor de conturi – corelații principale
– Activul companiei & principiul lichidității; Importanta calității activelor
– Pasivul companiei & principiul exigibilității; Importanta calității pasivelor

 • Contul de profit si pierdere – concept si rol

– Tabloul soldurilor intermediare de gestiune – prezentare si interpretare
– Analiza indicatorilor de rentabilitate – mod de calcul si cum îi analizăm

 1. Viziune financiara asupra companiei – retratarea situațiilor financiar-contabile
 • Transformarea bilanțului contabil in bilanț financiar
 • Indicatorii de structura si echilibru financiar- calcul si interpretare surse versus utilizări

– Fondul de rulment
– Necesarul de fond de rulment
– Trezoreria
– Evaluarea nevoii de finanțare pe termen scurt (cuantificare nevoie de finanțare, grad de îndatorare operațional)

 • Contul de profit sau pierdere -viziune monetara

– Indicatori de profitabilitate si rentabilitate – semnificație, interpretare
– Capacitate de autofinanțare, EBITDA – semnificație, aspecte de reținut

  1. Studii de caz
  2. Concluzii

LECTOR

Monica Maioru este coordonatorul echipei de formare a BRD Groupe Societe Generale, licențiată a ASE București, Facultatea Finanțe-Bănci-Contabilitate, cu master postuniversitar la Universitatea din Craiova, specializarea Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor.

Monica a parcurs trepte în carieră de la economist la director economico-financiar într-o unitate de producţie din industria uşoară, iar din 2003 experienţa profesională a continuat în domeniul bancar, unde a început ca şi consultant pentru companii, ultimii 15 ani fiind dedicaţi Resurselor Umane, cea mai mare parte a acestei perioade fiind în cadrul activitatii de training.

In prezent, Monica coordonează echipa de traineri interni a BRD Groupe Societe Generale. În cariera sa a dezvoltat module de training şi programe de formare, pe nivele de pregătire, susţinând dezvoltarea competenţelor de contabilitate şi analiza financiară.

Este contributor din partea BRD şi în mediul universitar, fiind implicată în diferite proiecte cu universităţi, susţinând formări pe tematici precum: comunicare, gândirea critică, contabilitatea şi analiza financiară pe înţelesul tuturor.

Motto-ul său este „Invaţă să înveţi! Inspiraţia este mai importantă decât cunoaşterea!”

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile cu un total de 16 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

30 – 31 martie 2023, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori: Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor, cu 14 credite CPD (credite de dezvoltare profesională).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023