Membrii fondatori
și

Seminar aplicativ privind implementarea noilor cerinţe de reglementare în domeniul evaluării şi administrării riscului de credit

DESCRIERE:

Seminarul vizează aprofundarea noilor cerinţe de reglementare în domeniul riscului de credit, aşa cum sunt prevăzute în modificările Regulamentului nr. 5/2013, emise în implementarea Ghidului EBA privind iniţierea şi monitorizarea expunerilor. Cursul are o puternică latură aplicativă, conţinând diferite exerciţii aplicative din spectrul noilor cerinţe de evaluare şi administrare a riscului de credit.

 GRUPUL ŢINTĂ: Specialişti din departamentele de creditare, riscuri, raportări prudenţiale, analişti financiari, auditori, manageri ai departamentelor raportare, audit şi control intern, etc.

CONŢINUT:

  • Definitii şi concepte cheie în implementarea Ghidului EBA privind iniţierea şi monitorizarea expunerilor
  • Criterii de acordare a creditelor şi analiza bonitorilor: analiza critică a noilor cerinţe, distingând între debitorii retail şi debitorii corporate
  • Procesul de re/evaluare a garanţiilor, cu diferenţierea tipurilor de garanţii
  • Integrarea criteriilor de creditare sustenabilă şi factorii ESG în procesul de iniţiere şi monitorizare a creditelor
  • Evaluarea tranzacţiilor cu efect de levier
  • Monitorizarea creditelor: indicatori de avertizare timpurie
  • Aplicaţii şi studii de caz

LECTOR INTERNATIONAL

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

26 ianuarie 2024, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT :

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro