Membrii fondatori
și

Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate şi provizioane) – cadrul prudenţial pentru IFN-uri

Seminar aplicat

DESCRIERE:

Acest seminar aplicativ îmbină prezentarea detaliată a cerinţelor prudenţiale cu cadrul de raportare aferent. Se vor puncta elementele de noutate aduse de modificarile Regulamentului BNR 20/2009 (Regulamentul BNR 1/2020 si Regulamentul BNR 3/2021).

GRUPUL ŢINTĂ: Angajaţi din Instituţiile Financiare Nebancare, specialişti din Direcţiile: Risc, Raportari, Audit, Conformitate, Financiar, Contabilitate, etc.

CONŢINUT:

 1. Aspecte generale privind cadrul de reglementare prudenţială destinat IFN: importanţa riscului de credit în planul reglementărilor prudenţiale. Elemente inovative aduse de amendarea Regulamentului nr. 20/2009 în domeniul creanţelor achiziţionate, condiţiilor de creditare şi calculării ajustărilor specifice pentru riscul de credit
 2. Fondurile proprii

2.1 Obiective, caracteristici, elemente componente

2.2 Modalitatea de determinare a structurilor de fonduri proprii

2.3 Cerinţe minime de fonduri proprii

 1. Expuneri mari

3.1  Definiţie, modalitate de calcul

3.2  Limite aplicabile expunerilor mari

3.3  Managementul expunerilor mari

 1. Cerinţe prudenţiale privind cadrul de guvernanţă corporativă la nivelul IFN-urilor

4.1 Organizarea şi controlul intern

4.2 Administrarea riscurilor semnificative

4.3 Desfăşurarea activităţii de audit intern

 1. Cadrul prudenţial aferent provizioanelor

5.1 Obiectivele cerinţelor de provizionare

5.2 Rolul garanţiilor în politica de provizionare

5.3 Clasificarea creditelor şi determinarea necesarului de provizionare

5.4 Constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor

 1. Riscul de lichiditate

6.1 Aspecte caracteristice, corelaţii cu riscul de credit

6.2 Importanţa rezervei de lichiditate. Impact asupra strategiei de business

6.3 Raportul resurse de lichiditate vs. nevoi de lichiditate: evaluare, analiza de impact asupra planurilor de afaceri

 1. Formulare de raportare aferente cerinţelor prudenţiale. Aplicaţii practice
 2. Latura aplicativă
 • Studii de caz privind calcularea fondurilor proprii. Corelaţii în raport cu evaluarea cadrului de administrare a riscurilor
 • Aplicaţii practice privind determinarea, evaluarea şi managementul expunerilor mari. Impact asupra cadrului de administrare a riscului
 • Studiu de caz privind calcularea, regularizarea şi utilizarea necesarului de provizioane. Interferenţe cu cerinţe aplicabile sistemului de garanţii
 • Studiu de caz privind riscul de activitate rezultat din activitatea IFN
 • Aplicaţii privind evaluarea cadrului de guvernanţă corporativă la nivelul IFN-urilor, cu accent pe rolul comitetului de administrare a riscului

LECTOR:

Lector internaţional

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

9 mai 2022, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT :

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

noutăți

5 iulie, 2022

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

5 iulie
- 6 iulie | 2022
22 septembrie, 2022

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 septembrie
- 23 septembrie | 2022