Membrii fondatori
și

Provocări în implementarea cerinţelor ESG (IBR & Deloitte)

DATĂ SUSȚINERE CURS: 22 mai, 2024

În anul 2007, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) reprezentat prin cercetători de top din lume a emis al-4-lea raport în care se concluziona că „este inechivoc și evident din observații o creștere a temperaturii aerului și a oceanelor la nivel global”, ca mai apoi, în anul 2016, în cadrul conferinței de la Paris (COP 21) să fie stabilită o țintă ambițioasă și anume „limitarea creșterii temperaturii globale la nivelul de 2°C față de nivelul din perioada pre-industrială”.

Astfel, în ultimii ani, ECB, EBA, BCBS împreună cu băncile naționale (ex: Anglia, Franța, Olanda, Germania, etc) și companiile implicate în schimbările climatice au depus eforturi de a dezvolta mecanisme de evaluare calitative și cantitative (analize de scenarii cât și teste de stres) venind în ajutorul băncilor să integreze factorii ESG în activitatea de zi cu zi. Această misiune nu este deloc ușoară, deoarece nu există un istoric, datele sunt incomplete și insuficiente. Chestionarele conduse de către Prudential Regulation Authority (PRA) din UK, ACPR (departament în cadrul Banque de France) și ECB au evaluat băncile în vederea pregătirii acestora din punct de vedere ESG ajungând la concluzia că doar un număr restrâns de bănci reușesc să îndeplinească cerințele la un nivel satisfăcător sau au reușit să integreze într-o măsura destul de mare factorii ESG. Drumul este lung și necesită efort susținut din partea tuturor, prin urmare, în continuare se lucrează la îmbunătățirea fiecărei arii ce este sau va fi afectată de factorii ESG pentru a putea crește reziliența atât a instituțiilor financiare cât și a companiilor mici și mari și nu în ultimul rând a gospodăriilor, ca în final să putem atinge ținta de zero emisii de gaze de seră pană în 2050.

În scenariul în care nicio măsură (de mitigare sau adaptare a factorilor ESG) nu se ia în considerare, se preconizează scăderi de 2 cifre a PIB-ului la nivel global, iar înrăutățirea dezastrelor naturale va avea un impact negativ, direct sau indirect, asupra tuturor băncilor. Conștientizarea acestor lucruri și a faptului că acțiunile luate din timp se vor vedea într-un viitor mai bun, ne îndeamnă să implementăm cât mai curând politici, procese, instrumente de calcul, KPI’s şi să instruim personalul bancar pentru a putea desfășura activitate într-un mediu cât mai verde.

OBIECTIVE:

Acest seminar este conceput pentru a familiariza participanții cu noile concepte ce țin de factorii de mediu, sociali și de guvernanță (accentul fiind în special pe factorii de mediu), a oferi o viziune de ansamblu asupra canalelor de transmitere a factorilor, riscurilor și oportunităților pe care le poate avea banca, dar și clienții acesteia, prin abordarea zonelor de strategie de business, guvernanță, managementul riscului cu focus pe analiza de scenarii și stres test.

GRUPUL ŢINTĂ:

Seminarul se adresează în primul rând specialiștilor bancari implicați în managementul riscurilor, conformitate, resurse umane, audit intern, dezvoltare produse, front-office, creditare etc.

CONŢINUT:

  1. Prezentare generală ESG pentru sectorul serviciilor financiare
  2. Factori și concepte cheie de risc ESG
  3. Integrarea ESG în guvernanță, strategie și gestionarea riscurilor | Așteptările BNR
  4. Modelarea schimbărilor climatice și a riscului de credit, analiza scenariilor și testarea la stres
  5. Cadrul de creditare ecologică | cele mai bune practici privind produsele „verzi/sustenabile”
  6. Programe de finanțare durabilă
  7. Sinergii KYC/AML și ESG
  8. Cerințe de raportare (Pilonul 3 ESG)

LECTORI:

Cătălin Ruja

Cătălin este Senior Manager în Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 14 ani de experiență în risc de credit, cu precădere spre zona de modelare și analiza cantitativă. Înainte de a se alătura Deloitte, Cătălin a lucrat în Alpha Bank ca Senior Risk Analist, fiind responsabil cu monitorizarea și validarea modelelor de risc, cu precădere risc de credit și IFRS9 acoperind de asemenea stres test și riscul de piață.

Irina Vasile

Irina este un manager experimentat în cadrul departamentului de Consultanta in Risc si Reglementare pentru Industria Serviciilor Financiare, Deloitte. Are mai mult de 10 ani de experiență profesionala în instituțiile financiare, atât în România, cât și în Marea Britanie. Conducând și participând la numeroase angajamente de audit intern și la proiecte care vizează riscul, conformitatea, controlul intern și eficiența proceselor, Irina a dobândit cunoștințe semnificative cu privire la reglementările și procesele din cadrul instituțiilor financiare.

Meral Caiali

Având o experiență anterioară în Enterprise Risk Services – Piețe de capital, Audit, Forensic, Corporate Lending, Credit Risk Management și Financial Planning & Control, Meral este un manager experimentat în cadrul departamentului Risk Advisory – FSI Risk & Regulatory Advisory al Deloitte România, specializat în AML/CFT/FEC, investigații de fraudă și corupție, evaluări ale managementului de risc, conformitate cu reglementările, controale interne și suport în dispute și litigii. Meral a lucrat în proiecte locale și internaționale legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, combaterea mitei și a corupției în diferite industrii.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

22 mai 2024, orele 9.30 – 15.30 

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore (5 ore net)

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 5 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3