Membrii fondatori
și

Seminar aplicativ privind aplicarea criteriilor ESG în contextul MIFID II

DATĂ SUSȚINERE CURS: 5 aprilie, 2024

Modul de pregătire continuă MIFID II, potrivit Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului nr. 5/5/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit.

DESCRIERE:

Seminarul are în vedere detalierea criteriilor ESG (Environmental, Social and Governance) în contextul noilor cerinţe MIFID II, cu focus pe implementarea factorilor de sustenabilitate la nivelul guvernanţei produsului. Evaluarea gradului de adecvare a produselor în raport cu preferinţele clientului în materia sustenabilităţii produselor ocupă un rol aparte în structura seminarului, implicând aplicaţii si studii de caz în domeniul guvernanţei produsului.

GRUPUL ŢINTĂ:

Administratori de risc, auditori, specialiști conformitate, traderi, dealeri, personalul care furnizează consultanţă în investiţii, etc.

CONŢINUT:

  • Conexiunea MIFID II, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) şi Taxonomy Regulation: impact asupra evaluării şi administrării riscului
  • Aspecte cheie privind cerinţele ESG; impact asupra firmelor de investiţii
  • Guvernanţa produsului şi factorii de sustenabilitate
  • Principiul impactului advers (PAI): modalităţi de evaluae
  • Testul de adecvare a clientului în contextul implementării cerinţelor ESG
  • Evaluarea preferinţelor de sustenabilitate a clientului

Lector internaţional

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

5 aprilie 2024, orele 10:00 – 18:00 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro