Membrii fondatori
și

Standardul de raportare IFRS 9 pentru IFN

                                                                   

În ultimii ani, am asistat la creșterea numărului de IFN-uri care pregătesc situații financiare conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), ca urmare a introducerii acestei obligativități prin legislație. Începând cu 1 ianuarie 2023, aceste standarde își vor lărgi aria de aplicabilitate și vor devenii obligatorii.

Aplicarea IFRS 9 are un impact direct asupra profitabilității și fondurilor proprii ale IFN-urilor, de aceea aplicarea unei metodologii bazate pe modele robuste de determinare a pierderilor așteptate este esențială. Acest lucru poate ridica dificultăți instituțiilor, având în vedere complexitatea crescută a cerințelor IFRS 9, volumul ridicat al datelor necesare, necesitatea implementării unor soluții tehnice care să permită efectuarea calculelor etc.

OBIECTIVE

Scopul acestui seminar este să oferim o imagine de ansamblu asupra cerințelor IFRS 9 cat și a impactului în guvernanţa instituțiilor odată cu implementarea acestuia.

La finalul sesiunii, participanții:

 • Vor avea o imagine de ansamblu asupra normelor IFRS 9 general aplicabile Clasificării si evaluării și Deprecierii;
 • Vor înțelege dificultățile majore întâmpinate în practică în sectorul financiar nebancar în timpul implementării;
 • Vor avea o imagine de ansamblu asupra impactului asupra activității instituției ulterior datei tranziției;
 • Vor avea o imagine de ansamblu asupra modului de prezentare a informațiilor în situațiile financiare conform IFRS 9.

AUDIENŢA

Acest seminar se adresează specialiștilor din sectorul financiar nebancar implicați în contabilitate/metodologie și managementul riscului de credit ce doresc sa deprindă cunoștințele de bază cu privire la IFRS 9.

CONȚINUT

 Clasificare și evaluare – aspecte cheie

 • Obiectivul și aria de aplicabilitate a IFRS 9
 • Categorii de active financiare și modele de afaceri
 • Fluxuri de numerar contractuale – criteriu SPPI
 • Reclasificări
 • Aspecte practice în clasificare și evaluare.

Depreciere – exercițiu practic

 • Analiza noilor cerințe de depreciere

– Evaluarea deprecierii pentru:

* pierderi estimate din credit pe 12 luni

* pierderi estimate din credit pe întreaga durată de viață

 • Analiza celor mai bune practici metodologice si de implementare

 Cerințe de raportare și prezentarea informațiilor în situațiile financiare, ca urmare a implementării IFRS 9 – aspecte cheie

 Impactul IFRS 9 asupra activității instituției ulterior datei tranziției:

– Integrarea modelelor IFRS 9 în managementul riscului de credit

LECTORI

Andrada Tănase, ACCA, FRM

Andrada Tanase este Director in Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare, Deloitte. Are 10 peste ani experiența in consultanță pentru risc, raportare financiară, implementări IFRS și Basel III și audit în sectorul bancar și asigurări. Andrada este din 2015 membru ACCA si din 2019 deține certificarea FRM emisa de GARP.

Octavian Stoica

Octavian este Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 7 ani experiență în ceea ce privește metodele si tehnicile de modelare folosite pentru evaluarea riscului de credit prin intermediul estimatorilor PD, LGD, CCF.

Oana Ceban

Oana este Consultant Senior în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are o experiență de peste 7 ani în sectorul bancar, inclusiv în domeniul de consultanta financiara. Oana a câștigat o experiență solidă în cadrul de analiză financiară, raportare financiară și control intern, management al riscului, guvernanță corporativă, contabilitate financiară și de gestiune, participând la procesul de implementare a standardelor IFRS pentru diverse instituții financiare.

DATA ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE

16 martie 2023, de la ora 9:30 la 15:30.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va desfășura ONLINE, pe platforma Microsoft Teams (cursanţii se pot conecta fără a descărca aplicaţia, accesând link-ul primit, din browser).

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 5 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro