Membrii fondatori
și

Evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie

DATĂ SUSȚINERE CURS: 25 aprilie, 2023

OBIECTIV

Cursul va oferi participanților posibilitatea să înțeleagă aspecte majore privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie:

 • Principii de guvernanță corporativă
 • Adaptarea cadrului de administrare a activității cu profilul de risc individual și cu modelul de afaceri al instituției
 • Politica privind adecvarea și mecanismele aferente cadrului de administrare a activității
 • Coordonatele procesului de evaluare a adecvării de către instituțiile de credit
 • Criterii privind evaluarea la nivel individual
 • Criterii privind adecvarea la nivel colectiv
 • Resurse umane și financiare pentru formarea membrilor din organul de conducere
 • Diversitatea în cadrul organului de conducere

AUDIENŢĂ

 • Membrii organului de conducere/potențiali membri – instituții de credit și companii private;
 • Directorii/managerii structurilor de conformitate, guvernanță corporativă și resurse umane din cadrul instituțiilor de credit/companiilor private.

REGLEMENTĂRI

 • Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 99 /2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul BNR nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe;
 • Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ghidul EBA/GL/2017/11 privind guvernanța internă;
 • Ghidul EBA/GL/2017/12 privind evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie;
 • European Central Bank – Guide to fit and proper assessments (December 2021)

CONŢINUT

 • Principii de guvernanță corporativă
 • Adaptarea cadrului de administrare a activității cu profilul de risc individual și cu modelul de afaceri al instituției
 • Politica privind adecvarea și mecanismele aferente cadrului de administrare a activității
  • Politica privind adecvarea în contextul unui grup
  • Comitetul de nominalizare și atribuțiile acestuia
  • Componența organului de conducere și numirea și succesiunea membrilor acesteia
  • Măsurile de remediere ale instituțiilor
 • Coordonatele procesului de evaluare a adecvării de către instituțiile de credit
  • Evaluarea de către instituții a adecvării individuale a membrilor organului de conducere
  • Evaluarea de către instituții a adecvării colective a organului de conducere
  • Evaluarea adecvării persoanelor care dețin funcții cheie
 • Criterii privind evaluarea la nivel individual
  • Dedicarea unui timp suficient din partea unui membru al organului de conducere
  • Calcularea numărului de mandate
  • Cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate
  • Reputație, onestitate și integritate
  • Gândirea independentă și membrii independenți
 • Criterii privind adecvarea la nivel colectiv
 • Resurse umane și financiare pentru formarea membrilor din organul de conducere
  • Stabilirea obiectivelor de inițiere și formare
  • Politica de inițiere și de formare
 • Diversitatea în cadrul organului de conducere
  • Obiectivele politicii privind diversitatea

LECTOR

Doru Bebe Bulată, licențiat în drept, este membru în Consiliile de Administrație al TRANSFOND SA si  Banca Românească SA, membru in Consiliul de Supraveghere al Three Seas Initiative Investment Fund (FI3M)- Luxemburg și Senior Advisor al conducerii Eximbank in domeniul Guvernanței Corporative, Risc și Conformitate. Este reprezentant ARB în cadrul Federației Europene a Băncilor și timp de 14 ani a fost Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației  Române a Băncilor.  Expertiza și experiența sa în guvernanța corporativă, în implementarea cadrului coerent și eficace al principiilor de administrare, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituții financiare de top, cât și al unor organizații internaționale. Are o bogată experiență în control intern și guvernanță corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, membru in  Consiliul de Administraţie al R.A. Monetaria Statului, expert evaluator al Consiliului Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EGMONT Group. Experiența profesională este validată de numeroase certificări internaționale printre care enumerăm: Diploma în Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Domnul Bulată este lector asociat al IBR din 2005 și este certificat ca formator și evaluator de competențe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16  ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

25 – 26 aprilie 2023, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), în termen de 2 saptămâni de la data cursului. Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucureşti, sector 3.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro