Membrii fondatori
și

Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real. Societăți cu structuri complexe de acționariat

DATĂ SUSȚINERE CURS: 28 aprilie, 2023

OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul prezintă noțiuni  specifice cu privire la legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei și prevenirii spălării banilor și are în vedere înțelegerea modului de identificare a beneficiarului real în cazul persoanelor juridice și în special, în cazul entităților cu o structură complexă de acționariat, precum și a modului de evaluare a impactului persoanelor expuse public în evaluarea riscului asociat clienților și tranzacțiilor.

GRUP ŢINTĂ

Cursul poate fi accesat de persoane care în activitatea desfășurată au responsabilități cu privire la:

 • elaborarea normelor interne de cunoaștere a clientelei;
 • identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real;
 • aplicarea și verificarea respectării reglementărilor interne de cunoaștere a clientelei în cadrul procesului de cunoaștere a clientelei definit și implementat la nivelul entității;
 • evaluarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, atât la nivelul clientelei, la nivelul serviciilor şi produselor ofertate, precum şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate;
 • susținerea de sesiuni interne de instruire la nivelul entităților raportoare.

Personalul cu responsabilităţi în aplicarea normelor de cunoaștere a clientelei din cadrul structurilor de conformitate, control intern, audit, operaţiuni, business, creditare, operațiuni, juridic, cei implicaţi în activităţi directe cu clientul etc., din cadrul instituţiilor de credit, instituțiilor de plată şi instituțiilor financiare nebancare.

CE VEI ÎNVĂȚA

 • Care este legislația aplicabilă și gradul de importanță al transpunerii cerințelor legislative în cadrul intern de reglementare;
 • Importanța adaptării reglementărilor interne la specificul activităților derulate de companie, în special în ceea ce privește identificarea clientelei și a beneficiarului real;
 • Ce riscuri prezintă neincluderea în cadrul intern de reglementare a unor aspecte clare, concise și care să vină în sprijinul angajaților care au responsabilități în ceea ce privește identificarea beneficiarului real și verificarea informațiilor despre acesta;
 • Vei înțelege care este importanța aplicării unor măsuri eficiente în vederea identificării beneficiarului real și actualizării informațiilor despre acesta, precum și importanța implementării unor aplicații informatice interconectate, accesibile personalului cu responsabilități în acest sens.

CONŢINUT

 • Aspecte generale privind cerințele Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în special în ceea ce privește identificarea beneficiarului real;
 • Factorii de risc ML/FT (prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului) prezentați în Ghidul EBA/GL/2021/02 „Ghid privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului” care pot fi avuți în vedere pentru evaluarea riscului asociat beneficiarului real, în funcție de specificul activității desfășurate de entităţile raportoare;
 • Identificarea datelor, verificarea și actualizarea informațiilor despre beneficiarul real;
 • Evaluarea riscului ML/FT asociat beneficiarului real, pe baza informațiilor obținute, impactul riscului beneficiarului real asupra societății
 • Exerciții practice privind înțelegerea proprietății efective și a controlului în cazul companiilor, în scopul identificării beneficiarului real;
 • Raportarea către ONPCSB a situațiilor care prezintă suspiciuni, în principal generate de elementele de risc asociate beneficiarului real;
 • Riscuri asociate relațiilor de afaceri directe sau indirecte cu persoane expuse public și măsurile de diminuare a riscului care pot fi adoptate;
 • Definirea/identificarea persoanelor expuse public; Surse de informare la nivel național și internațional;
 • Exerciții practice – identificarea persoanelor expuse public și impactul acestora în cazul în care sunt terțe părți asociate ale unei persoane juridice.

LECTOR

Andreea Antoaneta Neagu este Doctor în economie şi coordonează monitorizarea riscurilor specifice activităţii de cunoaştere a clientelei şi prevenirea și combaterea spălarii banilor, în calitate de Şef serviciu în cadrul Departamentului KYC/AML/CFT din OTP Bank. Anterior a activat ca Sef departament în aria KYC&AML/CFT în Garantibank – membră  a Grupului BBVA şi ca Inspector în cadrul Serviciului de inspecţie bancară al BNR, unde și-a format expertiza în domeniul cerinţelor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar românesc. Din anul 2018 este Lector asociat la Institutul Bancar Român.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

DATA DE DESFĂŞURARE

28 aprilie 2023, între orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Certificatul in format fizic poate sa fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria PLĂIŞANU – Coordonator compartiment

Mobil: 0748.886.846, e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023