Membrii fondatori
și

Reglementarile si cerintele de raportare ESG: extinderea raportarii corporative prin noile cerinte ale UE

OBIECTIV

Toate companiile mari din UE vor trebui să dezvăluie date privind impactul activităților lor asupra oamenilor și asupra planetei și orice riscuri de sustenabilitate la care sunt expuse.

Cerințele Directivei privind raportarea corporativă de sustenabilitate (CSRD) se vor aplica începând cu anul 2024, iar primele rapoarte pe noile standarde vor fi publicate în 2025. Aceste rapoarte vor fi supuse unor misiuni de asigurare.

Acest curs urmărește plasarea în contextul actual a cerințelor de raportare ESG (mediul natural, aspecte sociale și de guvernanță), precum și pregătirea adoptării noilor reglementări în domeniul raportării ESG.

Aplicațiile practice vor viza întreaga gamă de raportări ESG: identificarea și evaluarea raportărilor narative și a indicatorilor cantitativi din rapoartele de sustenabilitate ale companiilor mari, din sectorul financiar, comercial și industrial.

CONŢINUT

Noile cerințe de raportare ESG în Uniunea Europeană: ce se va schimba

 • Discuția preliminară despre Directiva 2014/95/EU privind raportarea nefinanciară
 • Extinderea cerințelor de raportare în Uniunea Europeană
 • Cadrele relevante de raportare (GRI, UN SDG, SASB, GDP, IR Framework, Science Based Targets)
 • Identificarea aspectelor-cheie ESG prin consultarea partenerilor sociale (stakeholderi)

Identificarea și înțelegerea elementelor raportării ESG, în funcție de industrie:

 • Modelul de business și lanțul valoric, în lumina obiectivelor de dezvoltare sustenabilă
 • Riscul schimbărilor climatice și indicatorii relevanți (KPIs) în acest domeniu
 • Consumul de energie și sursele de energie curată
 • Impactul asupra apei, solului, aerului și biodiversității
 • Protecția și dezvoltarea resursei umane a companiei (diversitate, siguranța muncii)
 • Relațiile cu comunitatea și consumatorii
 • Calitatea structurii de management și a guvernanței corporative
 • Implementarea strategiilor de responsabilitate socială și „gândirea integrată”
 • Identificarea riscurilor de business și a riscului reputațional (controverse)

Aplicații practice privind raportarea ESG

 • Analiza rapoartelor unor firme românești și străine privind raportarea ESG
 • Identificarea cadrelor aplicate în rapoartele firmelor analizate
 • Culegerea unor indicatori relevanți pentru analiza ESG, pe fiecare dimensiune
 • Focalizarea pe mai multe tipuri de industrii – sectorul financiar, industrial, comercial, energetic
 • Aplicarea unor metode de analiză ESG introduse de marile agenții de analiză corporate.

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul se adresează directorilor economici, financiari, experţilor contabili, auditorilor și consultanților financiari, precum și tuturor celor interesaţi să aprofundeze subiectul raportării ESG.

PREZENTAREA LECTORULUI

Voicu DRAGOMIR, Conferențiar universitar la Departamentul de Contabilitate și Audit din cadrul Academiei de Studii Economice din București și doctor în economie, are peste 15 de ani de experiență în zona academică, în calitate de profesor și cercetător. A publicat în reviste de prestigiu în domeniile: contabilitate financiară, guvernanță corporativă, management de mediu, raportare nefinanciară și de sustenabilitate, analiză ESG, economie circulară, energie verde.

PERIOADA SI LOCUL DE DESFĂŞURARE

30 ianuarie 2024, orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), in termen de 2 saptamani de la data cursului.

Certificatul in format fizic poate sa fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Alina IONIŢĂ BURLACU Training Specialist; Mobil: 0749.011.331, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro