Membrii fondatori
și

Provocări în implementarea cadrului de evaluare şi administrare a riscului climatic în cadrul societăţilor de asigurare

DESCRIERE:

Cursul vizează aprofundarea cerinţelor de evaluare şi administrare a riscului climatic la nivelul societăţilor de asigurare, cu evidenţierea conexiunilor cu cadrul general de administrare a riscului (ERM). Se vor analiza critic metodologii de evaluare a riscului climatic, cu accent pe rolul simulărilor de criză. Cadrul de guvernanţă corporativă va ocupa un loc aparte, prin punctarea elementelor de impact asupra funcţiilor cheie şi a cadrului de control intern.

GRUPUL ŢINTĂ: specialişti din departamentele de riscuri, conformitate, creditare, audit şi control intern, etc.

CONŢINUT:

  • Riscul climatic – element fundamental al cadrului ERM (Enterprise Risk Management) la nivelul societăţilor de asigurare
  • Instrumente de evaluare a riscului climatic: analiza scenariilor şi testării în situaţii de criză
  • Politica de subscriere a poliţelor de asigurări: modalităţi de conformare cu noul cadru de evaluare şi adminstrare a riscului climatic
  • Cerinte de guvernanţă corporativă în domeniul evaluării şi administrării riscului climatic în cadrul societăţilor de asigurare
  • Rolul funcţiilor de control intern în evaluare şi controlul riscului climatic la nivelul societăţilor de asigurare
  • Aplicaţii şi studii de caz

LECTOR INTERNAŢIONAL

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

7 aprilie 2023, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro