Membrii fondatori
și

Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z

DATĂ SUSȚINERE CURS: 9 aprilie, 2024

OBIECTIV

Acest seminar se concentrează pe investigarea și soluționarea cazurilor de fraudă internă și externă, cu impact în rândul clienților sau al angajaților. Esența este dată de aplicabilitatea practică a cursului, care te ajută să aplici pas cu pas tehnicile de prevenție, identificare, investigare și soluționare a cazurilor de fraudă.

La seminar, veţi avea parte de împărtășirea aplicării investigațiilor din low enforcement și legal (privind drepturile angajaților în situațiile incidentelor de fraudă internă). Aplicabilitatea este generată și de utilizarea de tehnici privind identificarea comportamentului simulat, indicatori verbali, non-verbali și paraverbali identificați în timpul interviurilor/interogărilor.

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul este recomandat, în special, angajaţilor din reţeaua instituţiilor financiare, care interacţionează în mod direct sau indirect cu clienţii, cât şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în departamentele antifraudă, control intern, audit intern, AML, conformitate, securitate bancară, analiză credite PF/PJ, resurse umane, risc, front-office.

Seminarul este de mare utilitate sectorului public, atunci când activitatea întreprinsă se desfăşoară ca urmare a unor interacţiuni directe sau indirecte cu clienţii.

CONŢINUT

Modulul I se concentrează pe inițierea investigațiilor privind frauda profesională, incluzând:

 • Detectarea inițială a fraudei profesionale și metodele implicate.
 • Identificarea entităților sau persoanelor care trebuie să raporteze suspiciunile de fraudă.
 • Beneficiarii și motivele care stau în spatele fraudelor.
 • Modalități de sesizare a suspiciunilor de fraudă.
 • Măsuri de control pentru prevenirea și detectarea conflictelor de interese.
 • Analiza preliminară a solicitărilor și aplicarea de măsuri specifice pentru investigație.

Modulul II se axează pe desfășurarea investigației, inclusiv:

 • Confirmarea suspiciunilor și planificarea investigației.
 • Identificarea semnelor comportamentale de avertisment ale făptuitorilor.
 • Caracteristicile comportamentale ale posibililor infractori.
 • Identificarea schemelor relaționale între persoane implicate.
 • Documentarea investigației și obținerea de probe relevante.
 • Sursa investigațiilor, fie internă/externă.
 • Utilizarea sistemelor de analiză a datelor în cadrul investigației.
 • Considerații legale privind obținerea probelor electronice.
 • Procesul de colectare și utilizare a probelor digitale.

Modulul III se concentrează pe interviul ca parte a investigației, incluzând:

 • Pregătirea pentru interviu, fie în format online sau fizic.
 • Metode de conducere a interviurilor și interogărilor.
 • Planificarea unui interviu eficient.
 • Identificarea indicatorilor non-verbali în timpul interviului.
 • Utilizarea semnalelor comportamentale, paraverbale și de anxietate pentru a obține informații relevante.
 • Detectarea minciunilor și a semnelor de înșelăciune – „Red Flag”-urile.

Modulul IV se referă la elaborarea rapoartelor de investigație, incluzând:

 • Scopul rapoartelor de investigație.
 • Metode de întocmire a unui raport complet și coerent.
 • Impactul rapoartelor de investigație și posibilele sancțiuni.
 • Măsuri corective în urma incidentelor și importanța controlului intern.

LECTOR

Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3 este Examinator de fraudă certificat ACFE Statele Unite, cu peste 15 ani experienţă în coordonarea activităţii Antifraudă, Recuperări de creanţe (bănci, asiguratori, Telecom), Energie și Investigații Speciale.

Este formator certificat de către IBR şi autorizat de către ANC prin lucrarea FACS – Sistem de codificare a acţiunilor faciale.

Este membru al Asociaţiei Examinatorilor Certificaţi de Fraudă din Statele Unite şi Secretar General al APCF – Asociaţia pentru Prevenire şi Combatere a Fraudelor. A participat la traininguri de specializare în prevenirea şi combaterea fraudelor desfășurate în afara țării: EUROPOL – European Cybercrime Centre (Haga – Olanda) 2015 – 2018, IDC Security (Praga – Cehia) 2016, Intel Security/McAfee (Amsterdam – Olanda) 2016. Este student Doctorand în cadrul Universităţii Politehnică Bucureşti, Facultatea Automatică și calculatoare, specializarea ingineria sistemelor – “Detectarea fraudelor din Energie folosind Data mining şi machine learning.”

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

9 aprilie 2024, orele 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

La finalul cursului, participanţilor li se va emite un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT: Anca Străchinescu, Specialist formare

Tel.: 0748886818, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro