Membrii fondatori
și

Creditarea – noi modele de business sub impactul cerintelor prudentiale (5 luni)

Programul oferă participanţilor posibilitatea înţelegerii strategiei de creditare, a criteriilor de acordare a creditelor, urmărirea şi controlul creditelor şi managementul riscului în activitatea de creditare.

ANALIZA FINANCIARĂ  CA INSTRUMENT MANAGERIAL

 • Management financiar. Principii contabile și modalități de prezentare a informației. Tipuri de utilizatori
 • Situaţiile financiare ale companiei. Analiza contului de profit și pierdere
 • Analiza bilanțului. Managementul capitalului de lucru
 • Corelații de bază în analiza situațiilor financiare. Analiza diagnostic și comparația cu concurența. Perspective manageriale
 • Previzionarea situațiilor financiare – instrument de bază în management. Construcția bugetului și a planului de afaceri
 • Studiu de caz

PRINCIPII DE CREDITARE. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN DECIZIA DE CREDITARE

 • Riscul de credit și administrarea acestuia. Cadrul legal de administrare a riscului de credit
 • Analiza economico-financiară în decizia de creditare. Definirea riscurilor de credit. Principii de creditare
 • Elemente cheie în procesul de creditare
 • Analiza non-financiară în activitatea de creditare
 • Analiza financiară şi evaluarea riscului de credit
 • Tipuri de  credite și produse bancare
 • Urmărirea şi controlul derulării creditelor
 • Credite neperformante şi operaţiuni de recuperare

Durată5 luni

Perioada de desfăşurare:  octombrie 2020 – februarie 2021, orele 18:00 – 20:00

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat de specializare.

Absolvirea cu succes a ciclului de cursuri de specializare: Creditarea: noi modele de business sub impactul cerințelor prudențiale (5 luni), Piețe Financiare și Operațiuni Bancare Internaționale (5 luni) și Strategii de Management și Marketing Bancar (5 luni), conduce la obținerea DIPLOMEI BANCARE, ce atestă o complexă pregătire profesională în domeniul financiar-bancar.

DIPLOMA BANCARA este semnata de catre Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor si Presedintele CA al Institutului Bancar Roman.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de licenţă.

Cursul va avea loc in sistem blended learning – învățământ la distanță și consultații online (platforma ZOOM).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoana de contact:

Anca Strachinescu / e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro

mobil: 0748.886.818.