Membrii fondatori
și

Analiza cost beneficiu in actuala perioada de programare orizont 2027 – de la teorie la aplicabilitatea la nivelul proiectelor

DATĂ SUSȚINERE CURS: 27 februarie, 2024

OBIECTIVUL CURSULUI

Analiza Cost Beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare  financiara, economică si sociala a proiectelor de infrastructura majora. Obiectivul principal îl reprezintă stabilirea măsurii în care proiectul contribuie la politica de coeziune economică şi socială (obiectivele POS / POR) şi, în mod special, la atingerea obiectivelor axei prioritare şi operaţiunii în cadrul căreia se solicită fonduri, precum şi de a determina dacă proiectul are nevoie de co-finanţare, pentru a fi viabil financiar sau economic. Ca atare, Analiza Cost Beneficiu (ACB) justifică necesitatea şi importanţa proiectului, fiind şi un document obligatoriu care trebuie anexat Cererii de Finanţare, acolo unde Ghidul solicitantului o prevede.

Cursul îşi propune familiarizarea participanţilor cu metoda de Analiză Cost Beneficiu (ACB), aplicabilă proiectelor finanţate din fonduri europene. Metoda implică compararea beneficiilor proiectului cu costurile asociate acestuia, prin cuantificarea unor indicatori specifici: financiari, economici, sociali, senzitivitate la risc etc, explicaţi în detaliu pe parcursul cursului.

GRUPUL TINTA

Personalul din bănci din departamentele de analiză, fonduri nerambursabile, creditare, risc, middle managementul din aceste instituţii, antreprenori implicaţi în accesarea fondurilor europene nerambursabile, precum şi alte persoane interesate de tematica propusă.

CONTINUT

1. Arhitectura la nivel european si contextul ACB:

  • Introducere
  • Repere legislative aplicabile direct si orizontal (Politici, Programe, Cerinte de conformare, etc.)
  • Principii de baza ACB; obiective cantitative si calitative la nivelul proiectelor

2. Cerinte specifice pentru diferite programe de finantare la nivel european:

  • aspecte teoretice,
  • studii de caz si bune practici in domeniu

3. Sustenabilitatea si viabilitatea in contextul ACB

4. Analiza financiara; rolul previziunilor in analiza financiara

5. Analiza economica, sociala si de impact asupra mediului

6. Analiza de risc – incertitudine si senzitivitate

7. Studii de caz individuale si de grup

LECTOR

Dr. Iulia Teodora Paşa, European Policies and Affairs Executive, Alpha Bank

Are o vastă experienţă în domeniul politicilor si programelor europene (inca din perioada de pre-aderare), precum si in domeniul financiar bancar şi în training, ocupând o serie de poziţii de conducere în mai multe instituţii de credit, cum ar fi: Patria Bank, Eximbank, Volksbank şi Alpha Bank. Este de asemenea consultant expert evaluator al proiectelor cu finantare directa de la CE. Ultimii ani i-a dedicat exclusiv accesării, evaluarii şi implementării de proiecte cu finanţare nerambursabila, elaborarii de puncte de vedere pe tematica politicilor si afacerilor europene, participarii ca speaker la evenimente europene de marca. În prezent este lector asociat al IBR şi membru al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul ARB

DURATA CURSULUI SI PERIOADA DE DESFASURARE

27 – 28 februarie 2024,  între orele: 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro