Membrii fondatori
și

Certificatul Bancar European Triple E – Triple E European Foundation Certificate in Banking (5 luni)

DATĂ SUSȚINERE CURS: 17 octombrie, 2022

Noul CERTIFICAT BANCAR EUROPEAN cu standardul TRIPLE E

Standardul european de calitate TRIPLE E pentru certificările din domeniul financiar-bancar, începând cu 2017

Programul furnizează cunoştinţele de bază, abilităţile şi competenţele care vă asigură că veţi primi cea mai bună pregătire pentru o carieră de succes în industria serviciilor financiar-bancare.

Ca rezultat al Proiectului Triple E derulat de EBTN – European Banking & Financial Services Training Association, în perioada: 2014 – 2015, certificatul EFCB a fost transformat într-o calificare europeană modernă, conformă cu standardul european de calitate TRIPLE E, pentru programele de training în domeniul financiar-bancar.

CONȚINUT

Începând cu anul 2017, curricula programului Triple E EFCB este actualizată la nivelul standardelor europene pentru industria serviciilor financiare, cuprinzând tematicile:  Sistemul financiar şi monetar al U.E.; Clienţii, produsele şi serviciile bancare; Riscuri şi conformitate; etică, control şi audit intern etc.

GRUP ȚINTĂ

Programul este dedicat celor care activează în sectorul financiar-bancar şi sunt interesaţi de recunoaşterea şi certificarea competenţelor de bază specifice industriei serviciilor financiare, la nivel european: angajaţi din reţea/front-office, personal din diverse linii de activitate din instituţii financiar-bancare multinaţionale (de ex.: Financiar, Contabilitate, Achiziţii, Marketing, Audit, Control intern, Riscuri etc.), personal la început de carieră sau care vizează posibilitatea mobilităţii profesionale în alte ţări, regiuni etc.

Certificatul Bancar European Triple E reprezintă un plus pentru profesioniştii din orice domeniu economic, contribuind la creşterea performanţei profesionale.

BENEFICII

Absolvenţii Triple E EFCB beneficiază de următoarele avantaje:

  • – dezvoltarea şi standardizarea competenţelor profesionale fundamentale în sectorul serviciilor financiare din Europa;
  • – recunoaşterea statutului profesional şi a nivelului de carieră de către instituţiile financiar-bancare locale, europene, internaţionale.

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Participanţii vor obţine, la finalizarea cu succes a programului, TRIPLE E European Foundation Certificate in Banking (TRIPLE E EFCB CERTIFICATE), emis de către EBTN – European Banking & Financial Services Training Association.

Totodată, certificarea EFCB Triple E conferă absolvenţilor statutul de membru Triple E EFCB IBR.

Ulterior obţinerii Certificatului Bancar European TripleE, pentru menţinerea certificării, absolvenţii trebuie să urmeze procesul de pregătire profesională continuă (Continuous Professional Development – CPD) cu un minim de 15 ore de pregătire anual, respectiv 15 unităţi CPD.

Pentru a facilita acest proces, Institutul oferă membrilor TRIPLE E EFCB IBR, acces gratuit la evenimente educaţionale, pentru îndeplinirea cerinţei anuale de pregătire profesională continuă.

AVANTAJELE pachetului de training oferit de IBR pentru pregătirea în vederea obţinerii Certificatului Triple E EFCB:

  • – sistem de studiu „blended learning” (la distanţă şi online);
  • – acumularea, dezvoltarea şi actualizarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor profesionale fundamentale necesare pentru a activa în domeniul financiar-bancar şi tutoriat din partea unor experţi de prim rang în domeniul financiar-bancar;
  • – oportunitatea de consolidare şi progres în carieră.

ORGANIZAREA PROGRAMULUI

Cursul cuprinde următoarele etape de studiu:

1. perioada de instruire individuală constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice cuprinse în suportul de curs şi în bibliografia ataşată acestuia. Materialele vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite organizatorului de curs întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector pe parcursul cursului.

2. perioada de instruire online (4 seminarii), conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: aprofundarea noţiunilor teoretice, studii de caz, exemplificări, simulări etc.

3. evaluarea cunoştinţelor la finalul cursului

Durata

5 luni (octombrie 2022 – februarie 2023)

Participanţii vor obţine, la finalul programului, Triple E European Foundation Certificate in Banking, emis de EBTN – European Banking & Financial Service Training Association.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de bacalaureat/licenţă.

Data lansării:  17 octombrie 2022 

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2022.

Amănunte cu privire la derularea programelor, a procedurilor de înscriere și tarife pot fi obţinute adresa e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

telefon: 021.327.50.87, 0372.394.424, 0748.886.803, fax: 021.327.50.86.